Bringwell

Bringwell är verksamma på den nordiska marknaden med egenvårdsprodukter och OTC-läkemedel. Bringwell är en försäljnings och marknadsorganisation som producerar och distribuerar egna och andra varumärken. Bolaget är marknadsledande i Europa och jobbar med produkter som är väl dokumenterade. Bringwell's vision är att förbättra människors hälsa och livskvalitet med egenvårdsprodukter, kunskapsspridning och innovativ marknadsföring.